Organisera garaget – För ett säkrare garage

Precis som garage har visat sig vara viktiga för oss, så är det lika viktigt att hålla potentiella faror borta från dem med. Det kan användas som lekrum för barnen, det kan förvandlas till ett extra sovrum för familjen att utnyttja, till ett kontor eller användas endast till att parkera bilen. När garaget används till bilen så bör man hålla garaget städat och ta det rätta stegen säkerhetsmässigt för att skydda det mot skador.

I ett städat garage är säkerhet viktigt

En väldigt vanlig säkerhetsrisk i garaget är bensin. Bensin har en hög risk för att vara farligt om det hanteras felaktigt. Normalt förväntas du att inte röka medan du hanterar bensin eller även med bensin i närheten. Förvara det i riktiga behållare designade för ändamålet och i små mängder. De flesta större och små städer har föreskrifter för hur mycket bensin som får förvaras i en viss storlek av behållare. Du måste uppmärksamma detta och följa instruktionerna och andra säkerhetsföreskrifter. Förvara alltid dina behållare med bensin utom räckhåll för barn och häll aldrig för någon anledning ut det inne i garaget.

Häll aldrig bensin i avloppet

Bensin bör aldrig hällas ner i avloppet, i trädgården, i toaletten eller ner i en kloaktrumma. Använd samma försiktighetsmått då du hanterar fotogen. Försök aldrig att göra en blandning av fotogen och bensin, eller bensin och diesel, då dessa blandningar är extremt lättantändliga. Installera en fungerande brandvarnare i garaget, och den bör underhållas riktig för att se till att den alltid fungerar utmärkt.

så städar och organiserar du ditt garage

Bilarna själva kan också innehålla potentiella säkerhetsrisker. Även när en bil flyttas väldigt sakta in eller ut ur garaget så kan de också vara extremt farliga. För att få bort alla potentiella risker, se till att vägen är fri från personer, barn eller hinder. När du vill backa in i garaget be någon stå bredvid och kolla dessa nyss nämnda saker och se till att inga barn försöker springa förbi när du backar.

Du kan inte lita på dina sidospeglar gällande allt. Om du inte är helt säker på att inget finns bakom bilen så backa inte. Att ta några sekunder för att se till att inget finns bakom dig kommer inte att försena dig nämnvärt. Ta hellre det säkra före det osäkra. Detta innebär att man bör hålla barn borta från garaget. Du kan helt enkelt sätta på ett lås som bara vuxna kan nå och det kan göra stor skillnad i kontrollen över barnen därinne.

Var noggrann med vad du förvarar i garaget

Om du använder garaget till förvarning, så var noggrann med vad du förvarar och förstå alla deras farliga egenskaper. Saker som färg, bekämpningsmedel, bränsletillsatser, ogräsmedel, lacknafta etc. kan vara väldigt farliga om en olycka skulle inträffa. För att undvika det så bör de behandlas med samma försiktighet som bensin, fotogen och diesel. De bör förvaras i tätomslutande behållare och utom räckhåll för barn.

Vassa föremål bör hängas säkert eller förvaras på annat sätt, detta gäller också tunga verktyg. Om man praktiserar dessa säkerhetsåtgärder så får man ett städat garage, som är säkrare och som hjälper dig att veta exakt vad alla föremål finns för lätt tillgänglighet.

Kontakta gärna oss för städhjälp i Boden till bra priser!